Poradna

Manžel má sjednané KŽP(obnosové) u Amcica, kde je pojištěn na 900.000,- Kč pro případ smrti a 150.000,- Kč při závažném onemocnění. Platí částku 3.634,-Kč čtvrtletně. Toto pojištění bylo sjednáno 15. 2. 2007. Nyní nám bylo finanční poradkyní nabídnuto IŽP Maximum u ČPP, které podle této poradkyně - pokud bude nastaveno stejně - jen pojištění pro případ smrti bude rozloženo na 500.000,- Kč smrt úrazem a 400.000,- Kč smrt a bez pojištění závažného onemocnění, při dodržení stejné výše splátek a let – to je do 60 let (trvání po dobu 23 let) bude jeho výnos o mnoho vyšší než u Amcica. Tam nám spočítala, že v podstatě při vyplacení (bez úmrtí) dostaneme o 160.000,- Kč méně, než bychom za celou dobu vložili, kdežto u IŽP dostaneme částku o 280.000,- Kč více, než vložíme. Můžete mi prosím poradit, jestli je tedy výhodné KŽP zrušit - samozřejmě za předpokladu, že vložené finance nedostaneme a uzavřít nové - tedy IŽP.

Ano, je to velmi výhodné – pro "finanční poradkyni". Provize z tohoto obchodu bude činit osm až deset tisíc korun, to není špatné.

Ale teď vážně: zrušení pojištění je vždy krajním krokem, který je třeba opravdu dobře zvážit. Na toto téma vyšla v Článcích a v Poradně celá řada statí, doporučuji je pročíst. Zejména odpověď na dotaz klienta v Poradně, který začíná slovy "Dobrý den, mám dotaz týkající se pojištění, mám sjednány tyto 4 produkty (prosím raději se ani neptejte proč tolik a proč tak špatné…)". Zde je podrobně vysvětleno, jaké zásady je dobré respektovat pro zjištění pojistných částek a podle toho pak namodelovat krytí rizik. Většinou se ukáže, že není nutno pojištění rušit, stačí je pozměnit či doplnit.

Zcela jinou otázkou je dosažení výnosů prostřednictvím kapitálového či investičního pojištění. K tomu opět celá řada článků na těchto stránkách, prosím pročtěte si je. Je pravdou, že investiční pojištění poskytuje možnost vyšších výnosů než kapitálové, neboť po odečtení pojistného za rizika a poplatků pojišťovně jdou Vaše prostředky do zvolených podílových fondů. Abyste však měla šanci na nadprůměrný zisk, musíte podstoupit i nadprůměrné riziko – to je železný zákon investování. Proto musejí peníze směřovat převážně do fondů akciových. To vůbec není na závadu při investičním horizontu 23 let. Je ovšem nutno s blížícím se termínem plnění použít investiční brzdu, což znamená postupný přesun do méně rizikových pozic. Protože v samotném pojištění tato brzda vtělena není (alespoň to nikde v popisu produktu a v investiční strategii není patrno), moje otázka zní: kdo to bude hlídat za deset, patnáct či dvacet let? Vy nebo Vaše poradkyně? Pokud nikdo, pak jeden z možných scénářů je tento: po celou dobu budou trhy generovat výnos namodelovaný Vaší poradkyní, a rok dva před koncem vyvedou stejný kousek, jaký předvedly v posledním roce a půl. Takže výsledek dvaatřicetiletého úsilí může být mnohem horší, než u původní varianty.

Mimoto samotné investování prostřednictvím investičního pojištění se nejeví jako rozumné (opět viz články na těchto stránkách). Finance totiž nakonec skončí v podílových fondech, leč předtím si z nich ukousne Vaše poradkyně svou provizi a pojišťovna sama administrativní poplatky a nějaký ten drobný zisk. A pak si strhnou vstupní poplatky i příslušné fondy. Lépe je tedy investovat přímo do fondů a pojištění použít k tomu, k čemu je určeno – k zajištění rizik.
A tudíž mé doporučení zní:

  • Podle pravidel uveřejněných na těchto stránkách zjistěte potřebné krytí rizik pro svého manžela – pravděpodobně se ukáže, že postačí pojištění pouze upravit
  • Poté se spojte s pojišťovnou Amcico a požádejte o úpravu pojištění podle zjištěných parametrů s tím, že důraz bude na krytí potřebných rizik a kapitálová částka bude jen minimální (tím by mělo dojít ke snížení celkového pojistného)
  • Nepůjde-li úprava provést v rámci stávajícího produktu, zkuste možnost konverze na jiný produkt Amcica, který umožní dodržení požadovaných parametrů – ovšem nikoli za cenu ztráty již vložených prostředků, nýbrž s jejich převodem na nový produkt
  • Výsledkem by měla být úspora na pojistném – tyto prostředky investujte do otevřených podílových fondů, nejlépe dle vlastního finančního plánu se zřetelem na Vaše životní cíle


Budete-li potřebovat pomoc při stanovení pojistných částek, úpravě pojištění či stanovení optimální struktury investičního portfolia, neváhejte mne kontaktovat.


 Zpět do poradny

Používání cookies - aby web fungoval jak má:

Abyste na webu snadno našli to, co hledáte, potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" všechny cookies jednoduše povolíte.

Cookies jsou malé soubory, které se ukládají ve vašem prohlížeči. Podle nich vás na našem webu poznáme a zobrazíme vám web tak, aby všechno fungovalo správně a podle vašich preferencí. Přehled cookies a podmínky jejich užívání si můžete přečíst zde.

Nastavení